ملاقات محمدرضا پهلوی با چرچیل در تهران

ملاقات محمدرضا پهلوی با وینستون چرچیل و فرانکلین روزولت در سفارت شوروی در تهران؛ آذرماه ۱۳۲۲


گردآوری و تنظیم: سید جواد موسوی
1547 بازدید
محمدرضا پهلوی متفقین کنفرانس تهران جنگ جهانی دوم

روزنامه اطلاعات؛ ۱۵ آذر ۱۳۲۲:

از اداره انتشارات سفارت انگلیس

سه‌شنبه ۸ آذر(۳۰ نوامبر)

«در این روز شصت‌ونهمین سال تولد مستر چرچیل بود...اولین وعده مستر چرچیل ساعت ۱۲‌ و نیم با شاه ایران بود و در سالن پذیرایی سفارت کبرای شوروی ملاقات به عمل آمد. مستر چرچیل یک ربع از ۱۳ گذشته از سفارت انگلیس خارج شد. سرریدر بولارد و افسر قسمت همراه او بودند...وقتی از ملاقات پادشاه خارج شد، هر دو روی پله‌های سفارت کبرای شوروی برای خداحافظی چند دقیقه ایستادند...».

***

از اداره انتشارات سفارت آمریکا

سه‌شنبه ۳۰ نوامبر برابر با ۸ آذرماه

«روز سه‌شنبه صبح اعلیحضرت همایونی به اتفاق[علی سهیلی]نخست‌وزیر و [محمد ساعد]وزیر امورخارجه ایران از آقای روزولت دیدن نمودند. آقای دریفوس وزیرمختار آمریکا در این ملاقات دوستانه همراه شاهنشاه ایران بود. در طی این دیدنی ژنرال هُرلی، ژنرال واتسون، دریاسالار براون و سرهنگ الیوت روزولت نیز حضور داشتند. شاهنشاه ایران بیست‌وپنج دقیقه پیشِ آقای روزولت بودند. در ظرف این مدت مذاکرات جالب توجهی راجع به اوضاع ایران و روابط بین دولت کشورهای[=ایالات] متحده آمریکا و دولت ایران به عمل آمد. در تعقیب ملاقات رئیس جمهور، شاهنشاه ایران در یکی دیگر از اتاق‌های سفارت کبرای شوروی آقای چرچیل را به حضور پذیرفت. در این ملاقات سرریدر بولارد وزیرمختار انگلیس در ایران و بانو سارا چرچیل اولیور همراه چرچیل بودند...».


ملاقات محمدرضا پهلوی با چرچیل در تهرانوینستون چرچیل، محمدرضا پهلوی، علی سهیلی، حسین علاء و محمد ساعد
فرانکلین روزولت و محمدرضا پهلوی

روزنامه اطلاعات؛ ۲۸ آذر ۱۳۲۲