مبارزه برای سقوط نظام شاهنشاهی


مبارزه برای سقوط نظام شاهنشاهی سنگر بندی در خیابان های تهران
یکی از سنگرهایی که در روزهای بهمن 57 در خیابان های تهران برای مبارزه با گارد شاهنشاهی برپا شده بود، در این تصویر قابل مشاهده است . مردم برای آنکه بتوانند با حملات بی امان نیروهای گارد شاهنشاهی مقابله کنند با هجوم به تسلیحات ارتش واقع در خیابان فرح آباد (پیروزی امروز) و کلانتری ها اسلحه و مهمات بدست آورده و در خیابان ها برای دفاع از مردم انقلابی در برابر سرکوب نیروهای امنیتی آماده شده بودند.