حرمت‌شکنی ماه محرم در دوره پهلوی اول

برگزاری مراسم جشن به جای مراسم عزاداری در ماه محرم!


تهیه و تنظیم: سید جواد موسوی
616 بازدید
پهلوی اول رضاخان رضاشاه ماه محرم محرم و صفر

اشاره: پس از قانون منع حجاب در دوره پهلوی اول، نوبت به منع عزاداری در ماه‌های محرم و صفر رسید. بر اساس بخشنامه محرمانه وزارت داخله در ۲۸ اسفند ۱۳۱۴، راه انداختن دسته‌های عزاداری در ایام سوگواری محرم و صفر ممنوع شد. در ادامه و در اسفندماه ۱۳۱۵ حکومت برگزاری روضه خوانی در ماه محرم و صفر را نیز ممنوع کرد. کار به جایی رسید که از ذکر مصائب حضرت سیدالشهدا(ع) در مجالس ترحیم هم جلوگیری می‌شد. در سال ۱۳۱۶ ضدیت رضاشاه و کارگزارانش با مراسم عزاداری امام حسین(ع) جلوه دیگری نیز به خود گرفت. ۲۴ اسفند این سال برابر بود با شصتمین سال تولد رضاشاه و حکومت قصد داشت بی‌توجه به هم‌زمانی این ایام با ایام عزاداری ماه محرم، مراسم جشنی در سراسر کشور برگزار کند. روزنامه اطلاعات ضمن گزارشی دراین‌باره نوشت:«به مناسبت جشن فرخنده شصتمین سال میلاد اعلیحضرت همایون شاهنشاهی، در تهران و شهرستان‌ها امروز[=۲۴ اسفند] جشن‌های باشکوهی برپا می‌باشد. از دیروز صبح در کلیه خیابان‌های تهران و بازار، طبقات مختلف کسبه و اصناف مشغول فراهم آوردن مقدمات جشن و چراغانی شده و مغازه‌های خود را با قالیچه‌ها و پارچه‌های الوان و پرچم‌های سه‌رنگ ملی زینت داده‌اند. بنگاه‌های ملی و شرکت‌ها نیز عمارات خود را به طرزی زیبا و جالب توجه برای شرکت در این جشن ملی آماده کرده‌اند...». البته برگزاری جشن در ایام عزاداری ماه محرم از طرف حکومت به این سال معطوف نشد و در سال‌های بعد نیز به بهانه‌های دیگر مراسم جشن و شادی در ایام محرم برگزار می‌شد، و این رویه تا پایان دوره پهلوی اول ادامه یافت.

در اینجا تصاویر صفحات اول روزنامه اطلاعات حاوی اخبار مربوط به برگزاری مراسم جشن در ایام عزاداری ماه محرم در سال‌های ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹ تقدیم حضورتان می‌گردد.


برگزاری مراسم جشن به جای مراسم عزاداری در ماه محرم!صفحه اول روزنامه اطلاعات؛ ۲۴ اسفند ۱۳۱۶ (۱۲ محرم ۱۳۵۷ ق)(اخبار مربوط به برگزاری جشن‌های شصتمین سال تولد رضاشاه در تهران و شهرستان‌ها)
صفحه اول روزنامه اطلاعات؛ ۱۲ اسفند ۱۳۱۷ (۱۱ محرم ۱۳۵۸ ق)
(اخبار مربوط به برگزاری جشن و میهمانی برای محمدرضا پهلوی(ولیعهد) در جریان سفر وی به مصر جهت مراسم ازدواج با فوزیه)

شرکت محمدرضا پهلوی(ولیعهد) در ضیافت رسمی رئیس جمهور لبنان در شب یازدهم محرم!

صفحه اول روزنامه اطلاعات؛ ۴ اسفند ۱۳۱۸ (۱۵ محرم ۱۳۵۹ ق)
(اخبار مربوط به برگزاری جشن‌های سوم اسفند)

صفحه اول روزنامه اطلاعات؛ ۱۷ بهمن ۱۳۱۹ (۹ محرم ۱۳۶۰ ق)
(اخبار مربوط به برگزاری جشن ۱۵ بهمن)