تهدید ساواک درباره توزیع اعلامیه آیت‌الله گلپایگانی علیه اسرائیل


تاریخ سند: ۱۰ تیرماه ۱۳۴۶

 

«...به فرموده به پسر گلپایگانی ابلاغ نمایید اگر می‌خواهد تبعید شود به این قبیل کارهای خود ادامه دهد...»


تهدید ساواک درباره توزیع اعلامیه آیت‌الله گلپایگانی علیه اسرائیل
اعلامیه آیت‌الله سیدمحمدرضا گلپایگانی به دنبال جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در خردادماه ۱۳۴۶