مردم ایران از زیر یک فشار خیلی طولانی نجات پیدا کردند


روزنامه اطلاعات؛ ۲۵ شهریور ۱۳۲۰:

«الخیر فی‌ما وقع؛ یک پیش‌آمدى[=برکناری رضاشاه از سلطنت] واقع شده است که ان‌شاء‌الله ‌رحمان امیدواریم این پیش‌آمد برای ملت ایران پیش‌آمد نیکى باشد و خیر و سعادت ملت ایران در این پیش‌آمد باشد که از تحت یک فشار خیلى ممتدى نجات پیدا کردند و من یک خوش‌وقتى دارم، که الآن دارم در یک مجلسى صحبت می‌کنم که عموم نمایندگان مجلس مثل مجالس سابق یک روح اتحاد و یگانگى با پشتیبانى از کابینه و دولت دارند که ان‌شاء‌الله امیدواریم تمام خرابی‌هاى سابق ما ترمیم شود که مثلاً من می‌گویم سؤال د‌ارم یا استیضاح دارم از فلان وزیر، فورى آن وزیر حاضر شود. روزنامه‌هاى ما نباید مثل مرغ منقارچیده در قفس آهنین باشند. تا کى باید ملت ایران صدا نداشته باشد که بگوید آقا، ظلم خانه مرا خراب کرده است...».(بخشی از نطق سید یعقوب انوار شیرازی نماینده مجلس شورای ملی در صحن مجلس؛ ۲۵ شهریور ۱۳۲۰)


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
مردم ایران از زیر یک فشار خیلی طولانی نجات پیدا کردند