ملاقات دهها درجه دار نیروی هوایی با امام خمینی


2429 بازدید


ملاقات دهها درجه دار نیروی هوایی با امام خمینی