ملاقات دهها درجه دار نیروی هوایی با امام خمینی


1938 بازدید


ملاقات دهها درجه دار نیروی هوایی با امام خمینی