خط امام، راهیست که این انقلاب را به نتیجه رسانده است


مصاحبه آقایان اصغر زاده ، میردامادی و بیطرف
5759 بازدید
امام خمینی خط امام دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

خط امام، راهیست که این انقلاب را به نتیجه رسانده است

اشاره:

متن پیش رو، مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام» مستقر در سفارت امریکا، در تاریخ 15 آبان 1358 می باشد که به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی تقدیم حضورتان میگردد.

***

- تنها مطرح کردن بُعد ضد امپریالیستی برای خط امام یک انحراف است، بلکه در جمیع ابعاد، یک خط اسلامی و انسانی است

- خط امام، بهترین نمود و عینیت اسلام است

- با تسخیر سفارت آمریکا موج ضد امریکائی مردم تبلور یافت و تسریع و تشدید شد

 

بعد‌از‌ظهر دیروز[15 آبان 1358] سه تن از دانشجویان پیرو خط امام در یک مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی شرکت کردند و به سئوالات خبرنگاران پاسخ گفتند. نخستین سؤالی که از سوی خبرنگاران مطرح شد :

خط امام چیست؟ آیا تنها ضد آمریکائی بودن، خط امام است؟

سخنگوی دانشجویان در پاسخ به سؤال فوق اظهار داشت: خط امام، راهیست که این انقلاب را به نتیجه رسانده و معیارها و ارزشهای مکتبی را طرح می کند. شاید به شیوه‌های دیگر و با تکیه بر مکاتب دیگر این انقلاب به نتیجه نمیرسید. تنها مطرح کردن بُعد ضد امپریالیستی برای خط امام یک انحراف است، بلکه در جمیع ابعاد، یک خط اسلامی و انسانی است و به خاطر ماهیتش الزاماً ضد امپریالیستی خواهد بود. امپریالیسم طرفدار نیروهای سلطه جوی حاکم است و میخواهد مردم مستضعف را به استضعاف کشاند تا تضادهای داخلی خود را حل کند.

اسلام امام، اسلامی در متن است و هرگز برای توجیه خود حاضر نیست که از مکاتب دیگر استفاده کند. امام خمینی را تنها نباید از دیدگاه ایدئولوژیک نگریست، بلکه امام، انسجام اخلاقی، ایدئولوژیکی، علمی ۷۰ یا ۸۰ ساله است. امام کسی است که در یک خانه محقر در قم زندگی کرده و برخوردهای او با مردم کاملاً مشخص است. برای ما جای تعجب است که امام خمینی روی کره زمین باشد و امپریالیستهای آمریکا راحت باشند. ما اگر فقط ضد آمریکائی باشیم مجرد و تنها میشویم. خط امام بهترین نمود و عینیت اسلام است. امام یک فرد نیست، بلکه یک جریان است که از قلب توده‌ها سرچشمه گرفته است.

آیا اعتقاد به حرکت ضدامپریالیستی، می تواند بین گروهها وحدت ایجاد کند؟

مشکل ما مشکل وحدت بین گروهها و روشنفکرها نیست، شاید هم احتیاج نباشد که گروهها و روشنفکران به وحدت برسند. ما در توده ها اختلاف نمی بینیم، اختلاف را روشنفکران بوجود می آورند. امام به مستضعفین و جبهه واحد آنها تکیه می کند، روشنفکرهای ما هم باید طبق شرایط عینی انقلاب عمل کنند.

آیا اشغال سفارت با کمک گروههای دیگر بوده است؟

پاسخ: این شایعه ای بیش نیست. در شرایط حاد سیاسی فعلی، متأسفانه بیشتر گروهها به حالت سیاسی کاری افتاده‌اند. وقتی اتفاقی می افتد و گروهها عقب می مانند، دست به شایعه‌سازی میزنند. یک نفر هم از انجمن دانشجویان مسلمان در جریان حمله شرکت نداشت، بلکه فقط دانشجویان معتقد به خط امام این اقدام را انجام داده‌اند.

اشغال سفارت انگلیس؟

پس از تصرف سفارت امریکا بعضی از عناصر برای مخدوش کردن این حرکت اصیل دست به اقداماتی زدند. ما در اطلاعیه‌های خود نیز گفته ایم که اینگونه کارها در جهت انحراف از مسیر اصلی است.

به نظر شما سیاست دولت آمریکا در برابر اشغال سفارت چیست؟

سیاست دولت آمریکا را ما تعیین می کنیم. آمریکا نمی تواند در برابر جریانهای مردمی مقاومت کند. همچنانکه در جریان انقلاب در برابر حرکتهای مردم تسلیم شد و گاهی بعضی از عکس‌العمل‌هایش باعث شد که انقلاب قدمی جلوتر بگذارد.

لغو قراردادهای ایران با آمریکا و شوروی را چگونه می بینید؟

دولت و بعضی از نیروهای حاکم به واسطه شیوه‌های بوروکراتیک و لیبرالیستی از جریانهای مردمی عقب مانده بودند. این اقدام دولت یک جریان عکس العملی بود، نه یک مسئله ابتکاری و این اقدامات با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی ایران باید زودتر صورت میگرفت. مردم رابطه ایران را با آمریکا، رابطه مظلوم با ظالم میبینند و یک مسلمان برای از میان بردن چنین رابطه‌ای تا مرز شهادت، جهاد خواهد کرد. اکنون پس از استعفای دولت این وظیفه شورای انقلاب است که این اقدامات انقلابی را پیگیری کند. مردم نشان داده اند که اگر کسانی بخواهند انقلاب را به انحراف بکشانند میتوانند عکس العمل نشان دهند و آنرا به مسیر اصلی بازگردانند.

رابطه تصرف سفارت و استعفای بازرگان چیست؟

اکنون در ایران یک موج ضد آمریکائی وجود دارد و دولت بخصوص در رابطه با این موج جدید کشش لازم را نداشت، این یکی از دلایل استعفای دولت است. شورای انقلاب نیز زمانی میتواند موفق باشد که پا بپای امام و ملت پیش برود. در واقع میتوان گفت که با تسخیر سفارت آمریکا موج ضد امریکائی مردم تبلور یافت و تسریع و تشدید شد.

اشغال سفارت تا کِی ادامه دارد؟

گرفتن سفارت و گروگانگیری تنها خواست دانشجویان نبود، بلکه مسئله خواست مردم است، یعنی استرداد شاه مطرح است. تا زمانیکه به نتیجه‌ای که میخواهیم نرسیم، اینجا را ترک نمی کنیم.


روزنامه جمهوری اسلامی 16 آبان 1358