فرار مقامات رژیم پهلوی هم‌زمان با اوج‌گیری انقلاب اسلامی

فرار پرویز ثابتی از ایران


تاریخ سند: ۱۱ آبان ۱۳۵۷

 

سرّی

موضوع: مسافرت آقای ثابتی به خارج از کشور

در ساعت ۱۳/۴۰ روز فوق[=۹ آبان] در هیأت تحریریه روزنامه کیهان گفته شد که آقای ثابتی در ساعت ۱۰ با پرواز شماره ۷۵۷ هواپیمایی ملی ایران به مقصد رم-ژنو-لندن با نام مستعار عالیخانی، تهران را ترک نموده است.

نظریه شنبه: خبر صحت دارد. ضمناً گروه خبرنگاران کیهان، آقای ثابتی را در فرودگاه دیده و شناسایی نموده‌اند.

نظریه سه‌شنبه: با توجه به دسترسی شنبه احتمال صحت خبر زیاد است.

نظریه چهارشنبه: نظریه سه‌شنبه مورد تأیید است.


فرار پرویز ثابتی از ایران
روزنامه کیهان؛ ۷ آبان ۱۳۵۷