گزارش ساواک درباره عملیات جاسوسی مستشاران آمریکایی در اصفهان


گزارش ساواک درباره عملیات جاسوسی مستشاران آمریکایی در اصفهان
با آنکه ماموران ساواک تحت آموزش سازمان سیا آمریکا بودند و همکاری نزدیکی بین سازمان اطلاعات و امنیت ایران موسوم به ساواک با سازمان های جاسوسی CIA در آمریکا , در انگلیس MI6 , و موساد اسرائیل طی سالهای طولانی ادامه داشت . با این حال اداره هشتم ساواک فعالیت های جاسوسی سازمان های اطلاعاتی نزدیک خود را در ایران رصد می کرد. به عنوان نمونه در این سند گزارش ساواک را در مورد فعالیت های جاسوسی افسران مستشاری شرکت هلی کوپتر سازی بل آمریکایی میخوانیم. این مستشاران که تحت پوشش آموزش خلبانان و کارکنان هوانیروز اصفهان فعالیت می کردند،تلاش کردند اطلاعاتی در مورد مسائل روز اصفهان از طریق پرسش از کارکنان بدست آورند.