سخنرانی دکتر شریعتی در مسجد الجواد


سخنرانی دکتر شریعتی در مسجد الجواد
دکتر شریعتی: جبر تاریخ یک روز انقلاب به وجود خواهد آورد