دکتر شریعتی
دکتر شریعتی قلب و ذهن جوانان ما را برای درک پیام‌های امام خمینی آماده‌تر کرد

دکتر شریعتی قلب و ذهن جوانان ما را برای درک پیام‌های امام خمینی آماده‌تر کرد

مصاحبه با آیت الله شهید بهشتی

س: نظر شما درباره شخصیت سیاسی، مذهبی دکتر شریعتی چیست؟ ج: بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم دکتر شریعتی یک قریحه سرشار، یک ذهن تیز و اندیشه پویایی بود که درباره انسان بیش از هر چیز دیگر اندیشیده بود و این اندیشه را در رابطه با اسلام و ادیان ابراهیمی و در رابطه با آنچه فلاسفه، جامعه‌شناسان، انسان‌شناسان و متفکرین دیگر آورده‌اند و گفته‌اند دنبال کرده بود و به نتایج مورد علاقه خود رسیده بود. به...

ادامه مطلب

آنچه ما در «سوربن» آموختیم، «عراقی» در زندان آموخت!

دکتر شریعتی پس از شنیدن خاطرات زندان شهید عراقی :

آنچه ما در «سوربن» آموختیم، «عراقی» در زندان آموخت!

خودم را به منزل عراقی رساندم که به او اطلاع دهم اگر میل دارد دکتر شریعتی را ببیند او امروز منزل آقای صدر است. رفتم آنجا دیدم با آقای حاج ابوالفضل توکلی (یار صادق او) عازم کرج‌اند، گفتم چون می‌دانستم علاقمند به دیدار دکتر هستی خواستم باخبرت کنم که او امروز کجاست! و به آقای توکلی هم گوشزد کردم حسابش را بکن که حاج‌مهدی به محظور و بی‌ملاحظگی نیفتد. طفلک بکعد از 10-15 سال تازه از زندان آزاد شده معلوم...

ادامه مطلب

سخنرانی دکتر شریعتی در مسجد الجواد

سخنرانی دکتر شریعتی در مسجد الجواد

دکتر شریعتی: جبر تاریخ یک روز انقلاب به وجود خواهد آورد

ادامه مطلب