تعطیل کلاس‌های درس حوزه علمیه قم به دنبال شهادت طیب حاج‌رضایی


تاریخ سند: ۲۲ آبان ۱۳۴۲

موضوع: تعطیل کلاس‌های درسی حوزه علمیه قم به مناسبت اعدام طیب حاج‌رضایی

به مناسبت اعلام اعدام طیب حاج‌رضایی و حاج قاسم رضایی* در روز اجرای حکم دادگاه نظامی عده‌ای از مدرسین حوزه علمیه قم در روز مزبور از تدریس خودداری و در نتیجه اکثر کلاس‌های درس تعطیل بوده است.

 

* حاج اسماعیل رضایی صحیح است.


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
تعطیل کلاس‌های درس حوزه علمیه قم به دنبال شهادت طیب حاج‌رضایی