توطئه پرویز ثابتی برای ایجاد جنگ داخلی در ایران


روزنامه اطلاعات؛ ۵ اسفند ۱۳۵۷:

«یکی از اپراتورهای تلکس مرکز اخبار و اطلاعات کمیته امام از توطئه‌ای ضد انقلابی پده برداشته است. بر اساس گزارش این اپراتور به نخست‌وزیری، گروهی از عوامل ساواک به رهبری پرویز ثابتی شکنجه‌گر دژخیم ساواک، درصددند به کمک کشورهای سوسیالیستی غرب به ویژه امریکا با نفاق‌افکنی، درگیری‌های مسلحانه بین مذهبیون و چپ‌های افراطی را به‌وجود آورده، زمینه را برای یک کودتای نظامی فراهم کنند. شخصی که تلفنی از سوئیس صحبت کرده و خود، توطئه ضدانقلابی را در اختیار «سیدفخرالدین حسینی» یکی از «اپراتورهای تلکس» قرار داده است، مصرّاً خواستار گردیده که این مسأله با ستاد عملیاتی کمیته امام در میان گذاشته شود. تلفن‌کننده اظهار داشته بود: پرویز ثابتی عضو جنایتکار و فعال ساواک که مدتی پیش از ایران فرار کرده و به اسرائیل رفته بود، اخیراً به سوئیس آمده است تا به کمک پول‌هایی که شاه سابق از بیت‌المالِ مردم ربوده، با حمایت کامل سیاسی و اقتصادی امپریالیسم غرب، توطئه‌ای وحشتناک را در ایران به اجرا درآورد. عاملان این توطئه افراد سرسپرده ساواک منحله هستند. تعدادی از این گروه در سوئیس به دور «پرویز ثابتی» جمع شده‌اند و نزدیک به ۵ هزار نفر دیگر هم در داخل کشور فعالیت پنهانی خود را آغاز کرده‌اند. این گروه می‌کوشند با ایجاد نفاق و تشدید درگیری بین کمونیست‌ها و مذهبیون متعصب شدید، زمینه دلخواه را برای اقدامات بعدی گروه ثابتی و اجرای کامل نقشه خود در ایران فراهم سازند...».


توطئه پرویز ثابتی برای ایجاد جنگ داخلی در ایران