شعر فرخی یزدی برای انقلاب اکتبر شوروی


پاییز سال ۱۳۰۶ تعدادی از روزنامه‌نگاران ایرانی، برای شرکت در بزرگداشت دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اکتبر شوروی، راهی مسکو شدند. فرخی یزدی که یکی از اعضای این هیئت بود، به افتخار سالگرد انقلاب اکتبر شعری سرود. ۱۹ آبان ماه همزمان با حضور این هیئت در روسیه، روزنامه روسی «ایزوستیا» تصویر دستنویس شعر فرخی و ترجمه‌اش را به چاپ رساند.

متن این شعر که بعدها در دیوان او نیز منتشر شد اینچنین است:

 

در جشن کارگر چو زدم فال انقلاب/ دیدم به فال نیک بود حالِ انقلاب

زحمتکشان به خطّه‌ی مسکو شدند جمع/ از بهر شرکتِ دهمین سالِ انقلاب

من هم به نام ملت ایران سپاس گوی/ بر قائدینِ نامی و عُمّالِ انقلاب

روزی رسد که در همه گیتی اساسِ ظلم/ گردد به دستِ ما و تو پامالِ انقلاب

دنیا شود به کام دهاقین و کارگر/ از همّتِ عناصرِ فعالِ انقلاب

با پای جان به تربتِ پاکِ لنین بیا/ تا بنگری به مقبره تمثال انقلاب

چون انتخاب عقده‌گشا نیست «فرخی»/ مردانه زن پیاله به اقبالِ انقلاب


شعر فرخی یزدی برای انقلاب اکتبر شوروی