آیت الله گلپایگانی : پیغام میدهیم براى بالاترها اصلاً جواب ما را نمى‏دهند


1577 بازدید

آیت الله گلپایگانی : پیغام میدهیم براى بالاترها اصلاً جواب ما را نمى‏دهند
موضوع : سخنرانى آیت‏اله گلپایگانى در خاتمه درس

از : 21 تاریخ 4/6/48

به : 316 شماره : 2516/21بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحیم

بنا بود از روز 12 ماه درسها را شروع کنیم ولى به علت آتش‏سوزى مسجدالاقصى سه‏شنبه و چهارشنبه را تعطیل مى‏کنیم تا با برادران مسلمان جهان همدردى خود را اعلام کنیم. در جراید نوشته بودند مسجدالاقصى را آتش زدند تمام اعراب را خشمگین کردند ولى تمام مسلمانان جهان خشمگین شده‏اند و من در اعلامیه خود نوشته بودم باید مسلمانان جهان عزاى ملى اعلام کنند و مثل زمانى که قبور ائمه را در مکه خراب کردند ملت و دولت ایران همدست شدند و یک روز مثل روز عاشورا تمام ایران تعطیل شد و مردم با دستجات و قمه در خیابانها حرکت کردند حالا هم یک روز باید تعطیل عمومى کنیم و عزاى ملى اعلام شود اما در جرائد نوشته بود که عامل اصلى آتش سوزى دستگیر شده ولى مسلم است که اسرائیل در آتش سوزى دست داشته چون این معلوم است که آن سرزمین تحت اشغال اسرائیل است و باید اول کارى که مسلمانان بکنند اماکن مقدسه را از دست اسرائیل پس بگیرند اما اعلامیه که من نوشتم چه ضررى براى دولت داشت و آن سید بیچاره را دستگیر کرده‏اید و مسبب اصلى من هستم. بیائید مرا دستگیر کنید من از قدیم اصلاً داخل سیاست نمى‏شدم ولى در روزنامه‏ها بیشتر و تندتر از اعلامیه من نوشته‏اند ولى اعلامیه من سیاسى بوده چون از آنها اجازه نگرفته‏ام و ما آبروى مملکت شما و مملکت خودمان1 را مى‏خواهیم و بعضى از کشورها که بر ضد ما صحبت مى‏کنند آنها بدانند که شما با ما هستید (غرض عراق بود) اما در روزنامه فرمان به من فحش داده‏اند و من سکوت کردم آنها از سکوت من استفاده کرده‏اند و باز به من توهین مى‏کنند. روزنامه فرمان در روزنامه نوشته که چرا شما سکوت کرده‏اید و تلگراف نزده‏اید حالا اگر تلگراف مى‏زدم و به من مى‏گفتند که ما تمام پستهاى دولتى کافر و سنى هستند ولى اماکن مقدسه را احترام مى‏گذاریم ولى شما که همه مسلمان هستید در اماکن خود سینما ساخته‏اید من چه جواب بدهم یا بگوئید در دانشگاه خود دختر و پسر درس مى‏خوانند و حتى شبها با هم هستند یا دختران [را به] سپاه دانش برده‏اید خودتان بگوئید آیا ما جواب داریم بدهیم و پیغام میدهیم براى بالاترها اصلاً جواب ما را نمى‏دهند. نمى‏دانم به مقامات بالاتر نمى‏رسد چند روز من مشهد رفتم اطراف منزلمان مأمورهاى سازمان امنیت بود هر وقت مى‏خواستم حرم بروم فورى چند مأمور با چرخ دنبال من مى‏آمدند مگر ما نقشه‏اى داشتیم ما به غیر زیارت کار دیگر نداشتیم چرا که ما از آنها اجازه نگرفته‏ایم به مشهد رفتیم یا از آنها اجازه نگرفته‏ایم اعلامیه داده‏ایم در مملکت خودمان این همه روحانیت را اذیت مى‏کنند آن وقت مى‏خواهید ما به کشور دیگر تلگراف بزنیم یکى از طلبه‏ها چند روز پیش آمد نزد من گفت روزى در آباده شیراز بودم یک دفعه یک مأمور جلوى مرا گرفت اسم شما چیست اهل کجا هستى. گفتم من مال یکى از دهات همین جا هستم مگر آدم نمى‏تواند به شهر بیاید آن مأمور گفته بود براى آخوندها ممنوع است یک چنین کشور آن وقت مى‏خواهند ما تلگراف کنیم اول بیائیم خودمان را اصلاح کنیم بعد دیگران را. در خاتمه صحبت خود گفت اگر گذاشتند و جلوگیرى نکردند عصر جمعه در مدرسه فیضیه بقیه صحبتها را در آنجا مى‏کنم اگر نگذاشتند هم که هیچ.

نظریه رهبر عملیات : مفاد گزارش صحیح و مورد تأیید است. ارم

نظریه امنیت داخلى : مفاد گزارش صحیح. گلپایگانى مدتى است به علت تضییقاتى که براى وى فراهم مى‏گردد در کمال ناراحتى به سر مى‏برد و روز جارى بدون اطلاع قبلى سخنرانى و گفتنیها را گفت اصلح است در مورد سخنرانى عصر جمعه وى تصمیمات مقتضى اتخاذ گردد. روحانى

رئیس ساواک : ناراحتى گلپایگانى به علت بى‏اعتنایى در مشهد بود که یک نوع حقارت در خود حس نموده.

فورى ـ آقاى اوانى گزارش عرضى تهیه شود 5/61ـ اصل : خودم.