اراذل و اوباش
پشتیبانی از چاقوکشان

ارزیابی ساواک از عملکرد رمضان یخی

پشتیبانی از چاقوکشان

خلاصه پرونده حسین رمضان یخی حسین رمضان یخی که طبق تصمیم کمیسیون امتیازات در روز 32/10/02 مفتخر به اخذ مدال رستاخیز گردیده‌،از چاقوکشان جنوب شهر بوده و در پرونده موجود داد خواستهای متعددی دیده می‌شود که نامبرده موجبات آزار و اذیت مردم را در گوشه و کنار تهران فراهم » [می‌کند] و بعضاً نیز اظهار داشته که مورد پشتیبانی تیمسار ریاست سازمان می‌باشد و به‌طوری که در دادخواستهای موجود دیده...

ادامه مطلب

نه دولتی خواهد بود نه نخست وزیر و نه مجلسی

اگر ماها نباشیم و از دولتها دفاع نکنیم

نه دولتی خواهد بود نه نخست وزیر و نه مجلسی

تشویق اشرار حامی حکومت پهلوی

دو سند پیش رو از بایگانی ساواک بیانگر واقعیت تلخ دیگری از نقش آفرینی اشرار و چاقوکشان در حمایت از حکومت پهلوی است . جالب آنکه نامه اقای بهمن پور خطاب به تیمور بختیار برای خلع سلاح رمضان یخی و برادرش دستور بایگانی پای خود دارد. اما در سند دوم که تاریخ چهار سال بعد را دارد مرحمتی ریاست ساواک به او را از طرف شاه مشاهده می کنیم .  متن سند اول : تاریخ : 1336/9/05   محرمانه مستقیم حضور تیمسار معظم سرلشکر...

ادامه مطلب