تظاهرات ضد آمریکایی مردم تهران در برابر لانه جاسوسی آمریکا در تهران


تظاهرات ضد آمریکایی مردم تهران در برابر لانه جاسوسی آمریکا در تهران
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منافع نامشروع آمریکا در ایران را با چالش جدی روبرو کرد . آمریکا از سال 1332 توسط حکومت دست نشانده خود یعنی رژیم پهلوی در ایران به هر امتیازی که می خواست دست پیدا کرده بود و در عمل به مدت 25 سال سرنوشت مردم ایران در عرصه های مختلف سیاسی،اقتصادی،امنیتی و نظامی توسط دولتهای حاکم بر کاخ سفید تعیین می شد.

انقلاب اسلامی به این حکومت مطلق آمریکا در ایران و رژیم وابسته پهلوی پایان داد. نخستین بار مردم ایران پس از ربع قرن توانستند آمریکا و وابستگانش را از ایران بیرون کنند . پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران در سیزدهم آبان 1358 ، در عمل پایگاه هماهنگ کننده استعماری آمریکا نیز در ایران برای همیشه تعطیل شد.

در تصویری که مشاهده می کنید ثبت یکی از دهها تظاهرات بزرگی است که در برابر سفارت آمریکا در خیابان طالقانی همه روزه برگزار می شد تا حمایت مردم ایران از این حرکت ضد استعماری دانشجویان به نمایش گذارده شود.