احمدشاه در لندن

اولین سفر احمدشاه به اروپا


احمدشاه در مدت سلطنت خود سه بار به اروپا سفر کرد. اولین سفر او در تابستان سال ۱۲۹۸ ه.ش به فاصله کوتاهی بعد از انعقاد «قرارداد ۱۹۱۹» اتفاق افتاد؛ وی در حالی کشور را از راه بندر انزلی به نخستین مقصد خود در بادکوبه ترک می‌کرد که دعوا بر سر قرارداد ۱۹۱۹ همچنان ادامه داشت. قراردادی استعماری که خشم مردم را برانگیخت و گفته می‌شد شخص احمدشاه نیز در قبال امضای آن، مبلغی رشوه دریافت کرده بود. شاه پس از اقامت کوتاهی در استانبول راهی ایتالیا شد و سوئیس، فرانسه و در نهایت انگلیس مقاصد بعدی او بودند. برخی معتقد بودند هدف احمدشاه از این سفر، صحبت با مقامات انگلیس درباره این قرارداد بود. در این سفر، وثوق‌الدوله، شاهزاده نصرت‌الدوله، وزیر امور خارجه جدید، را که مورد اعتمادش بود همراه شاه کرد تا در کشورهای اروپایی وی را وادار به ایراد بیاناتی در موافقت با قرارداد بنماید. اما گویا احمدشاه به‌رغم آنکه با استقبال مقامات رسمی و بلندپایه انگلستان هم مواجه شده بود در ضیافت رسمی مقامات انگلستان صحبتی درباره قرارداد نکرده و زیر بار آن نرفته بود. البته موضع احمدشاه ناشی از قاطعیت و درایت سیاسی او نبود؛ زیرا به استناد برخی از شواهد، چندی بعد مقامات انگلیس در ازای پرداخت مبلغی رشوه موفق شدند نظر مساعد او را جلب نمایند. این سفر مدت زیادی طول کشید و سفر در حالی شکل گرفت که کشورهای درگیر در جنگ جهانی اول، به‌رغم بی‌طرفی ایران، این کشور را وارد معادلات سیاسی و نظامی خود کرده و با تجاوز به کشور، بلایای آن را دامنگیر ایران نیز کرده بودند.

***

شرح تصویر:

تصویر حاضر مربوط به حضور احمدشاه و هیئت همراه وی در لندن، در جریان اولین سفر او به اروپا می‌باشد. در این تصویر در دو سمت احمدشاه پرنس آلبرت و نصرت‌الدوله فیروز قرار دارند. نصرت‌السلطنه(فرزند مظفرالدین‌شاه) و محمدحسین‌میرزا فیروز نیز در تصویر مشاهده می‌شوند.

پرنس آلبرت دومین پسر جرج پنجم، پس از کناره‌گیری برادرش ادوارد هشتم از پادشاهی، در ۱۱ دسامبر ۱۹۳۶ بر تخت نشست و فردای همان روز رسماً پادشاه بریتانیا شد. او برای حفظ پیوستگی با حکومت پدرش جرج پنجم، نام جرج ششم را برای خود برگزید.


احمدشاه در لندناحمدشاه و هیئت همراه در کنار پرنس آلبرت در لندن؛ آبان‌ماه ۱۲۹۸