دعا برای آزادی امام خمینی از زندان

گزارش ساواک درباره تلاش مردم اصفهان برای کمک به افراد بی بضاعت


از: کلانتری یک تاریخ‌: 7/9/42

به‌: ریاست محترم سرکلانتری شماره‌: 3668

موضوع‌: مجلس روضه‌خوانی

محترماً پیرو گزارش شماره 3661 ـ 6/9/42 به عرض عالی می‌رساند برابر گزارش مأمور مربوطه آقای خلدی‌نسب لیله گذشته در مسجد میرزامحمدهاشم اظهار داشته‌: اول سرمای زمستان است و کسی به فکر خاکه ذغال و پوشاک فقرا نیست و مدتی است آقا گرفتار زندان است (خمینی‌) که کسی به فکر نیست و آنهایی که باید به فکر باشند برای ریاست و جاه‌طلبی فقط در مواقع افتتاح فلان محل فقط بله قربان و دست به سینه ایستادن را می‌دانند. و در آخر منبر برای نجات یوسف زندانی‌، خمینی‌، دعا کرد; بعداً آقای ابطحی منبر رفته و اظهار داشت‌: اینکه آقا فرمودند دیگران باید به فکر باشند اشتباه است و ما باید خودمان فکری بکنیم و پادگان درست نماییم و قدرت پیدا کنیم تا بتوانیم عرض‌اندام نماییم و من در همین شهر اصفهان سه صندوق برای جمع‌آوری پول درست کرده‌ام و حساب هم در صرافخانه افشار باز کرده اشخاص هم اسم‌نویسی نموده ماهانه و روزانه مبلغ معینی پرداخت می‌کنند که اول برای تبلیغات دینی در مقابل اجانب دوم برای دستگیری فقرا سوم برای خرید دارو و دکتر مجانی برای ضعفا و این کار به خوبی پیشرفت نموده است ما باید با آنهایی که به اسم وام از بیگانه می‌گیرند و خرج قماربازی و شهوت‌رانی می‌کنند باید ثابت کنیم که به آنها احتیاجی نداریم و لذا آقای محمدرضا روضاتی چهارسوقی تقاضا نمود که مسئولیت صندوق مسجد را به عهده بگیرد و پول جمع‌آوری نماید و کاغذ و قلم آوردند مشغول شدند چند نفر تعهد کردند که ماهانه مبلغی پرداخت کنند و اول خود محمدرضا روضاتی تعهد کرد دیگر از صحبتهای آقای ابطحی این بود که اظهار داشته مردم ننشینند تا آنها لباس کهنه آمریکایی‌، داروهای گندیده آمریکایی برای ما بیاورند و به اسم بنده و شما وام بگیرند خودتان در صندوق مسجد شرکت کنید.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
دعا برای آزادی امام خمینی از زندان