راس تیم پزشکی اعزامی ایران به مکه یکنفر پزشک مسیحی !


شاه که هدفش حذف تدریجی دین باوری در جامعه ایران بود ، بصورت تدریجی  تلاش میکرد به هر شکل ممکن با جلوه های اسلامی در جامعه مانند نماز ، روزه و حج به گونه ای برخورد کند که  ظاهر دین ستیزی نداشته باشد اما به نام تجدد خواهی و اصلاحات اقتصادی و فرهنگی ریشه باورهای دینی را خشنک کند. در سند پیش روی می بینید که به نمونه ای از این اقدام ها اشاره شده است. انتخاب یک پزشک هموطن ارمنی به عنوان رئیس هیات اعزامی پزشکی به حج تعین شده است. به نظر می رسد هدف اصلی این کار نشان دادن سکولاریسم فرهنگی در حکومت پهلوی اما در واقع مخالفت کردن با مشارکت  پزشکان مسلمان ، متعهد  و متخصص  در کنگره عظیمی از مسلمان جهان در حج بود. 

متن سند به شرح ذیل است: 

شماره: 1479/20/الف تاریخ: 43/1/26
موضوع: جلسه منزل آیت الله زنجانی
 
از ساعت 09.45 صبح روز 43/1/21 عده ای در منزل آیت الله زنجانی واقع در خیابان فرهنگ کوچه سرهنگ معصومی کاشی 2 حضور داشته اند صحبت در مورد مسافرت حج میشود آقای دکتر نقیبی میگوید با وجودی که من یک دفعه به زیارت مکه رفته ام این بار آن قدر در کارم کارشکنی میکردند تا بالاخره موفق شدم. بعد اضافه نمود امسال در رأس هیئت پزشکی یک نفر به نام وارطان به مکه میرود اینجانب شدیداً اعتراض کردم که این شخص نباید به مکه برود باید کسی به مکه برود که لااقل حمد و سوره اش را بداند آقای زنجانی اظهار میدارد از هر صنف به مکه میروند حتی از سازمان امنیت هم به مکه رفته اند; سپس آقای منجم هاشمی روضه خواندند و بعد آقای کلانتری و آقای کبیری وارد مجلس شدند. از آقای کلانتری سؤال شد چه روزی به مکه میروید جواب داد تمام کارهایم را درست کرده ام. در این هنگام آقای دکتر فقیهی میگوید دولت آقای علم با آقای کلانتری میانه خوبی داشت ولی آقای منصور با آقای کلانتری میانه خوبی ندارند. به همین جهت آقای کلانتری تاکنون به مکه نرفته است در ساعت 1145 صبح حاضرین منزل آیتالله را ترک مینمایند.در پرونده آیتالله زنجانی بایگانی شود. سرهنگ صابری/43/02


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
راس تیم پزشکی اعزامی ایران به مکه یکنفر پزشک مسیحی !