مفسر قرآن، مبارز خستگی‌ناپذیر، عارف ظلم‌ستیز، شهید سید محمد جواد شرافت


درمیان خیل «معلمان» انقلابی، چهرۀ استاد محبوب، مفسرقرآن، مبارز خستگی‌ناپذیر، عارف ظلم‌ستیز، شهید سید محمد جواد شرافت دارای ویژگیهای شخصیتی خاص خود  بود. او از زمره مردان الهی بود که تلاش می‌نمود در خدمیت رسانی به دیگران ناشناخته بماند و در خلوت خود، به عنوان انسانی متعهد، مسئول و مبارز عمل کند. گرچه جامعه بدان حد که شایسته بود او را نمی‌شناخت. اما کسانی که در محضرش تلمذ می‌نمودند، از مبارز تا محصل و استاد دانشگاه، از  پژوهشگر تا جوان با شور و شوق... همه خاطراتی شیرین، شنیدنی، سازنده، تربیتی از اندیشه و عمل او دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه کنید :

https://psri.ir/?id=97ob8kl0

https://psri.ir/?id=atkl7e53


مفسر قرآن، مبارز خستگی‌ناپذیر، عارف ظلم‌ستیز، شهید سید محمد جواد شرافت