روایت اسناد در باره ارتباط امیرانتظام با سفارت آمریکا در تهران


روایت اسناد در باره ارتباط امیرانتظام با سفارت آمریکا در تهران

موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی دراینجا مجموعه اسناد تاریخی درباره ارتباط عباس امیرانتظام با سفارت آمریکا در تهران قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی را در اختیار پژوهشگران قرار می دهد.  این اسناد اطلاعات دقیق تری را در باره ارتباط های پنهان و آشکار او با مقام های آمریکایی در داخل و خارج کشور در اختیار مخاطبان قرار می دهد 

سند اول: عباس امیرانتظام چند سال پس از آزادی‌اش، بهار 1377 در گفتگو با یکی روزنامه‌ها اسناد موجود در لانه جاسوسی درباره ارتباطش با مامورین سیا را مخدوش و جعلی دانست. پس ازاین مصاحبه، مرکز نشر اسنادلانه جاسوسی متعلق به دانشجویان پیرو خط امام طی بیانیه‌ای تفصیلی به بررسی این ادعای او و این اسناد پرداخت. بر اساس این اسناد، ارتباط امیرانتظام با مامورین آمریکایی از اواسط دهه 40 شمسی برقرار و تا پس از انقلاب ادامه داشته است. او در این مدت در اسناد آمریکا با دو اسم رمز «آرلیک» و «اس.دی پلاد» معرفی شده است.

مجموعه اسناد دوم : تصویر اصل کلیه اسناد لانه جاسوسی مربوط به عباس امیرانتظام و ترجمه آنها که در کتابهای  شماره 10 و 56 اسناد لانه جاسوسی منتشر شده بود، در اینجا این اسناد بصورت یکجا گردآوری شده است. برای دریافت  فایل اسناد اینجا را کلیک کنید. امید است انتشار و مطالعه این اسناد، گامی در راستای تبیین بیشتر حقیقت در عرصه تاریخ انقلاب اسلامی باشد.


موسسه مطالعات پژوهش های سیاسی