نگرانی ساواک از اتحاد مردم زنجان با پرسنل شهربانی


نگرانی ساواک از اتحاد مردم زنجان با پرسنل شهربانی
در این سند ساواک از اتحاد مردم زنجان به خشم آمده و نگران همبستگی ماموران بومی در شهربانی شهر زنجان با مردم است. با بررسی و مرور منابع و اسناد انقلاب اسلامی ملاحظه می‌شود که گروه‌های مذهبی زنجان از جمله نخستین شهرهایی بودند که پس از آغاز مبارزات امام خمینی(ره)، به جریان مبارزات پیوستند و با آن همراهی کردند.نخستین تظاهرات مردمی در زنجان علیه رژیم از ساعت 9 شبِ 25 دی‌ماه 56 انجام گرفت.بعدها کم کم گسترش بیشتری پیدا کرد .نخستین اعتراض علنی در سال 57 در شهر زنجان، در روز نهم فروردین یعنی روز چهلم شهدای تبریز اتفاق افتاد. در این روز شهر به حالت اعتصاب درآمده بود و مجلس ترحیم شهدای تبریز برگزار شد.در روز های 10، 11، 12، 13 و 14 آذرماه تظاهرات مردمی انجام گرفت که در جریان تظاهرات روز یازدهم یکی از انقلابی ها به نام نقی بنایی به شهادت رسید. روزهای 19 و 20 آذرماه مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی بود که راهپیمایی‌ها در این روزها با شدت بیشتر ادامه یافت.