سرهنگ مسعودی
نگرانی ساواک از اتحاد مردم زنجان با پرسنل شهربانی

نگرانی ساواک از اتحاد مردم زنجان با پرسنل شهربانی

در این سند ساواک از اتحاد مردم زنجان به خشم آمده و نگران همبستگی ماموران بومی در شهربانی شهر زنجان با مردم است. با بررسی و مرور منابع و اسناد انقلاب اسلامی ملاحظه می‌شود که گروه‌های مذهبی زنجان از جمله نخستین شهرهایی بودند که پس از آغاز مبارزات امام خمینی(ره)، به جریان مبارزات پیوستند و با آن همراهی کردند.نخستین تظاهرات مردمی در زنجان علیه رژیم از ساعت 9 شبِ 25 دی‌ماه 56 انجام گرفت.بعدها کم کم گسترش...

ادامه مطلب