زنجان
نگرانی ساواک از اتحاد مردم زنجان با پرسنل شهربانی

نگرانی ساواک از اتحاد مردم زنجان با پرسنل شهربانی

در این سند ساواک از اتحاد مردم زنجان به خشم آمده و نگران همبستگی ماموران بومی در شهربانی شهر زنجان با مردم است. با بررسی و مرور منابع و اسناد انقلاب اسلامی ملاحظه می‌شود که گروه‌های مذهبی زنجان از جمله نخستین شهرهایی بودند که پس از آغاز مبارزات امام خمینی(ره)، به جریان مبارزات پیوستند و با آن همراهی کردند.نخستین تظاهرات مردمی در زنجان علیه رژیم از ساعت 9 شبِ 25 دی‌ماه 56 انجام گرفت.بعدها کم کم گسترش...

ادامه مطلب