گزارش ضدجاسوسی ساواک از ارتباط سفارت اسرائیل با یهودیان ایرانی


زمستان ۱۳۴۵، بخش ضدجاسوسی ساواک در مراقبت‌های خود از دیپلمات‌های اسرائیلی، گزارشی درباره ارتباطات آنها با یهودیان ایرانی تهیه می‌کند. متن این گزارش به شرح زیر است:

دخالت سفارت اسرائیل در ایران در همه شئون اجتماعی و زندگی یهودیان ایران حتی امور مذهبی بصورت کاملا علنی و رسمی درآمده است. دخالت سفارت‌خانه مذکور بطور علنی شده است و در صورت جلسه‌های کلیمیان بطوری علنی، نام عزری، سفیر اسرائیل در ایران را می‌نویسند. علاوه بر نظارت سفارت اسرائیل از سه ماه قبل تا کنون یکی از روحانیون که سمت مدیرکل وزارت مذهب در اسرائیل را دارد، به نام یک روحانی عادی به ایران آمده و شخصا در کارهای مختلف اعم از امور سیاسی تا اجتماعی و مذهبی دخالت کرده و گزارش کارهای خود را به سفارت اسرائیل در تهران و یا بوسیله سفارت به وزارت‌خانه خود می‌فرستد.

این شخص که به نام (راب یالوس) تبعه سابق عراق میباشد از طرف (راب نسیم) رئیس‌کل امور مذهبی اسرائیل که او نیز تابعیت عراق را داشته است انتخاب گردیده، به همین جهت در بین کلیمیان ایران شهرت دارد انتخاب او در ایران که ظاهرا جنبه مذهبی دارد برای ایجاد شبکه اطلاعاتی در عراق میباشد و او در تمام مدتی که به ایران آمده بیشتر فعالیت خود را بین عراقیان مقیم ایران انجام میدهد.

او تعدادی از کلیمی‌های عراقی مقیم خوزستان را نیز به تهران خواسته و با آنها گفتگو کرده است. او در همه عملیاتی که در ایران مینماید حتی تواریخی که مینویسد یا تواریخ یهودی است و یا مسیحی و ابدا تاریخ ایرانی نمینویسد و نه صورت جلسه‌ها و نامه‌ها را به فارسی می‌نویسد.

در نتیجه اعتراضی که در جلسه ۱۳۴۵/۱۰/۲۱ از طرف دکتر لقمان امینی، دندان‌پزشک، علیه عملیات (راب یالوس) و مخصوصا نوشتن صورت‌جلسات به زبان عبری و همچنین تواریخ صورت گرفته است، به ناچار صورت‌جلسه همان مذاکره را به فارسی نوشته. معهذا تاریخ را کماکان به عبری و مسیحی نوشته که آن هم در اثر تذکرات عدیده به فارسی برگردانیده شده است.

در صورت جلسه همین روز (۱۰ ژانویه ۱۹۶۷) نام (مئیر عزری) را سفیر اسرائیل در ایران نوشته‌اند که مجددا دکتر امینی اعتراض کرده است. در نتیجه عنوان او در صورت‌مجلس تصحیح شده و خط زده‌اند و برای اینکه نام دیگران هم با عنوان ذکر نشود، در صورت‌جلسه عناوین سایرین هم حذف شده است.

توضیح اینکه دکتر لقمان امینی، دانشیار دانشگاه تهران- رئیس درمانگاه بیمارستان کلیمیان واقع در خیایان سیروس میباشد و پدرش که سرهنگ پزشک ارتش بوده در زمان شاهنشاه فقید آنقدر مورد احترام شاه فقید بوده که هنگام مرگش هواپیمای مخصوص شاهنشاه برای آوردن او به همدان فرستاده شده بوده و او را به تهران آورده‌اند. پس از اینکه در تهران فوت می‌کند، شاه فقید به خانواده او تسلیت می‌گوید. او در میان کلیمیان به وطن‌پرستی شهرت دارد.

علاوه بر فعالیت راب یالوس تبعه اسرائیل، موسی کرمانیان و امیدوار نیز هردو تابعیت اسرائیل دارند و مستقیما برای سفارت اسرائیل در ایران کار می‌کنند. این دو نفر سابقا تبعه ایران بودند ولی اکنون تبعه اسرائیل هستند.

در فعالیت سفارت اسرائیل، ابراهیم موره، نایب رئیس انجمن کلیمیان و یوسف کهن نیز شرکت دارند. این دو نفر تبعه ایران هستند، ولی هر دو عضو حزب دولتی اسرائیل می‌باشند و در ایران به نفع حزب مذکور فعالیت می‌کنند.


گزارش ضدجاسوسی ساواک از ارتباط سفارت اسرائیل با یهودیان ایرانی