باستانگرایی
همه چیز درباره قطعنامه 598

همه چیز درباره قطعنامه 598

گفت وگو روزنامه ایران با مجید مختاری

 ۲۷ تیرماه سال ۱۳۶۷ انتشارخبر پذیرش قطعنامه ۵۹۸ ازسوی جمهوری اسلامی ایران در نوبت خبر نیمروزی رادیو، همگان را شگفت زده و غافلگیرکرد، چرا که تا چند روز پیش از آن، رویکرد تبلیغی کشور برعدم پذیرش قطعنامه از سوی ایران تأکید داشت و یک نهاد رسمی نیز با چاپ اقلام تبلیغی آن را «کلاه صلح امریکایی» نامیده بود. روزنامه ایران در گفت وگویی با مجید مختاری آورده است: ۲۷ تیرماه سال ۱۳۶۷ انتشارخبر پذیرش...

ادامه مطلب

رویکرد ارتش در روزهای پایانی حکومت شاه؛

رویکرد ارتش در روزهای پایانی حکومت شاه؛

از بی‌طرفی تا پیوستن به‌ مردم  پس از پیوستن نظامیان در تهران به مردم تنها امید قره‌باغی به یک گردان از لشکر زرهی قزوین بود که از قزوین به سوی تهران حرکت کرده بود، ولی خبر رسید که در ورودی شاهدشت به اتوبان، مردم راه را بر آنها بستند و پل پشت سر آنها را در شاهدشت تخریب نمودند و در حال حاضر این دو گروهان در محاصره مردم هستند. قره‌باغی و فرماندهان نظامی می‌دانستند که ارتشی که قادر به...

ادامه مطلب

«پوپ» و ترویج فرهنگ باستانگرایی در عصر پهلوی

«پوپ» و ترویج فرهنگ باستانگرایی در عصر پهلوی

روز نهم اردیبهشت 1304  «آرتور پوپ» مورخ و باستانشناس آمریکایی به سمت مستشار افتخاری صنایع عتیقه ایران منصوب شد. دلیل این انتصاب «خدمات مشارالیه در زمینه احیاء آثار نفیسه ایران» اعلام شد. آرتور اُپهام پوپ (Arthur Upham Pope) (1881-1869) خاورشناس آمریکایی و مشاور مؤسسة هنر شیکاگو در زمینة هنر اسلامی است. او نخست در سال 1304ش، همزمان با تحولات عمیق سیاسی (سقوط سلسله قاجار و روی کار آمدن رضاشاه)، وارد...

ادامه مطلب