جدایی بحرین
در جلسه منزل هویدا درباره جدایی بحرین از ایران چه گذشت؟

روایت محسن پزشکپور از کتاب خاطراتش

در جلسه منزل هویدا درباره جدایی بحرین از ایران چه گذشت؟

: وقتی در جلسه مهم روز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۹ خلعتبری قائم‌مقام وزارت خارجه وقت و هویدا نخست‌وزیر، گزارش استقلال بحرین را به مجلس بردند، تنها نماینده‌ای که با نطقی آتشین به مخالفت با آن پرداخت، محسن پزشکپور، لیدر فراکسیون پان‌ایرانیست در مجلس، بود. بعد هم که رای‌گیری انجام شد رای منفی داد و بر سر موضعش ایستاد. بعد‌ها برخی روایت کردند که این نطق را خود وزارت خارجه تهیه کرده بود و...

ادامه مطلب

دلیل اصلی جدایی بحرین از ایران چه بود؟

آنچه پهلوی می‌توانست انجام دهد و انجام نداد!

دلیل اصلی جدایی بحرین از ایران چه بود؟

کدام‌یک بحرین را از ایران جدا کرد: نظرسنجی یا همه‌پرسی؟

 در بحث جدایی بحرین از ایران، دولت ایران خواستار برگزاری همه‌پرسی بود، اما حاکم بحرین و انگلستان با آن مخالف بودند و به برگزاری نظرسنجی تمایل داشتند

ادامه مطلب

نوزدهم فروردین سالگرد شهادت آیت الله شهید محمد باقر صدر و خواهر گرامی اش بنت الهدی

نوزدهم فروردین سالگرد شهادت آیت الله شهید محمد باقر صدر و خواهر گرامی اش بنت الهدی

«خمینی عراق» که بود و چه کرد؟ بررسی فعالیت‌های سیاسی شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر؛  او، که به «خمینی عراق» مشهور بود، در 25 ذی‌القعده سال 1353ق (1312ش) در شهر کاظمین و در خانواده‌ای مذهبی و دارای سابقه علمی قابل توجه متولد شد شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر در 25 ذی‌القعده سال 1353ق (1312ش) در شهر کاظمین و در خانواده‌ای مذهبی و دارای سابقه علمی قابل توجه متولد شد. پدرش،...

ادامه مطلب

دستبوسی فرح توسط حسین نصر

دستبوسی فرح توسط حسین نصر

یک روز پس از واقعه 17 شهریور، دکتر حسین نصر اولین روز کاری خود را در دفتر مخصوص فرح آغازکرد. وی پیش از این رئیس انجمن شاهنشاهی فلسفه بود. شاه در توشیح حکم او «نظر به مراتب لیاقت و شایستگی که از جناب سیدحسین نصر مشهود گردیده» او را به «سمت رئیس دفتر مخصوص علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران» منصوب کرد.

ادامه مطلب