مصطفی چمران
ضدجاسوسی ساواک چگونه به خدمت انقلاب درآمد؟

ناگفته‌های یکی از مدیران اداره‌کل هشتم ساواک

ضدجاسوسی ساواک چگونه به خدمت انقلاب درآمد؟

ساواما نامی بود که سالهای ۵۸ و ۵۹ رسانه‌های ضدانقلاب خیلی رویش مانور می‌دادند. تشکیلاتی که به گفته‌ی آنها به جای ساواک، ولی درواقع با نیروهای همان سازمان شکل گرفته و قرار بود همان فضای خفقان امنیتی را بر جامعه حاکم کند. آنها گاهی از نقش مرموز حسین فردوست در تشکیل آن می‌گفتند و گاهی اقدامات جمهوری اسلامی علیه خود را منتسب به ساواما می‌کردند تا گاهی به تصریح و گاهی به کنایه بگویند این دست پنهان...

ادامه مطلب

امریکایی برو گم شو

امریکایی برو گم شو

در سند پیش رو گزارش شهربانی را ملاحظه می کنید که از بایگانی ساواک  بدست آمده در این گزارش شعار یک جوان هجده ساله علیه چند توریست آمریکایی مطرح شده است. نکته قابل توجه در این سند تاریخ آن است که مربوط به حدود یکماه قبل از وقوع کودتای امریکایی - انگلیسی 28 مرداد 1332 است.   متن سند به شرح ذیل است:  شهربانی کل کشور از آباده به شیراز شماره...296 عدد کلمات 223 تاریخ اصل 16 تاریخ وصول 32/4/17...

ادامه مطلب

‌‌‌‌سـالشماری‌ دیپلماسی فرهنگی آمریکا در ایران

‌‌‌‌سـالشماری‌ دیپلماسی فرهنگی آمریکا در ایران

ساشماری دیپلماسی فرهنگی آمریکا در ایران با استفاده از منابع مختلف با تأکید‌ بر آثاری‌ چون: روز شـمار روابط ایران و آمریکا نوشته بهروز طیرانی،شیر و عقاب نوشته‌ جیمز بیل، سیاست خـارجی‌ آمریکا‌ و شاه، یادگارعـمر نـوشته عیسی صدیق،دوره ماهنامه مرزهای نو (نشریه اداره اطلاعات آمریکا درایران)اسناد سفارت آمریکا درتهران،اسناد کمیسیون مبادلات‌ فرهنگی و آموزشی ایران و آمریکا (فولبرایت) و...

ادامه مطلب

متن کامل عهدنامه مودت ایران و آمریکا

متن کامل عهدنامه مودت ایران و آمریکا

چون دولت شاهنشاهی ایران و دول متحده آمریکا مایلند مناسبات دوستانه‌ای را که از دیر زمان بین مردم این دو کشور موجود بوده است به نحو‌مؤکدی مورد توجه قرار دهند و اصول عالیه‌ای را که برای تنظیم امور بشری ملزم به رعایت آن می‌باشند بار دیگر تأیید کنند و بازرگانی و به کار انداختن‌سرمایه و روابط نزدیکتر اقتصادی را به طور کلی بین مردم این دو کشور و به نفع طرفین تشویق نمایند و مناسبات کنسولی را تحت...

ادامه مطلب