امیرکبیر
 امیرکبیر نخستین بنیانگذار قانون منع شکنجه در ایران

امیرکبیر نخستین بنیانگذار قانون منع شکنجه در ایران

۹۰۰سال پس از سقوط امپراطوری ساسانی ، صفویان یک دولت متمرکز ایرانی را بنیان نهادند .گزینش مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور ایرانیان را از مسلمانان اهل سنت مستقل کرد و احکام قضایی و دادرسی که تا پیش از این زمان مبتنی بر فقه اهل سنت بود با تعیین مذهب رسمی شیعه در ایران بر محور فقه امامیه تنظیم شد .روند تغییر در نظام قضایی کشور در این دوره تا مرحله ای پیش رفت که شرع و عرف در نظام قضایی که همواره تا پیش از...

ادامه مطلب

دبیری که صدراعظم شد

دبیری که صدراعظم شد

 میرزاتقی‌خان امیرکبیر نامی است که از تاریخ معاصر ایران زدوده‌شدنی نیست و بخشهای مهمی از تاریخ معاصر ایران با نام این صدراعظم شهید عجین شده است. سه‌چیز در امیرکبیر وجود داشت که برای تاریخ ایران نقطه عطف محسوب می‌شد و تاثیر زیادی بر روزگار ایرانیان گذاشت: اول اینکه او از طبقه‌ای فرودست جامعه به بالاترین منصب غیرموروثی در ایران رسید و سرسلسله کسانی قرار گرفت که در سالهای بعد از او با...

ادامه مطلب

 اقتصاد قاجار در دوران امیرکبیر

اقتصاد قاجار در دوران امیرکبیر

سیاست ترقی اقتصادی امیر بر پایه ایجاد صنعت جدید، پیشرفت کشاورزی و توسعه بازرگانی داخلی و خارجی بنا شده بود. مد نظر وی جامعه‌ای بود که در نظام اقتصادی_ کشاورزی عقب‌افتاده‌ای سر می‌کرد از صنعت جدید بی‌بهره مانده، ذخیره طلای آن به خارج روان بود و مصرف‌کننده کالای فرنگی بود. چنین جامعه‌ای تازه می‌خواست جلو سیر تنزل اقتصادی خود را ببندد، کشاورزی خود را ترقی دهد، از وارداتش بکاهد و بر...

ادامه مطلب

 اندیشه‌ها و آرمان‌های اجتماعی صدراعظم شهید

اندیشه‌ها و آرمان‌های اجتماعی صدراعظم شهید

به روزگار فرمانروایی قاجاران و با توجه به عواملی چون شکست‌های فاحش ایران در عرصه دیپلماسی، وادی سیاست و میدان نبرد، رواج گسترده خرافه پرستی و انواع و اقسام روش‌های رمالی، طالع‌بینی، فالگیری، رخ نمودن قحطی‌های فراوان و شایع گشتن افزون بیماری‌های مسری و... شرایطی فراهم آمد تا برخی دوراندیشان و همچنین شماری از سیاست ورزان ضرورت ایجاد دگرگونی‌های بنیادی را دریابند و با صدایی رسا فریاد...

ادامه مطلب

نیک‌نامی و بدنامی در تاریخ - بررسی تطبیقی اصلاحات فرهنگی امیرکبیر و سپهسالار

نیک‌نامی و بدنامی در تاریخ - بررسی تطبیقی اصلاحات فرهنگی امیرکبیر و سپهسالار

مصلحان فرهنگی همیشه در طول تاریخ مورد توجه مردم بودند، اما علت نیکنامی و بدنامی در طول تاریخ چیست؟ این مقاله سعی کرده است دو تن از مصلحان فرهنگی جامعه ایران، امیرکبیر و سپهسالار، را معرفی کند. و علت ماندگاری و تأثیرگذاری اصلاحات فرهنگی امیرکبیر و ناپایداری اصلاحات سپهسالار را بیان نماید. به دلیل آنکه اصلاحات فرهنگی امیرکبیر با جریان حاکم بر جامعه ـ که همان اعتلای دین و فرهنگ دینی است ـ...

ادامه مطلب

 روابط ایران وعثمانی در زمان امیرکبیر

روابط ایران وعثمانی در زمان امیرکبیر

 پس از عقد قراداد اول ارزروم انتظار می رفت آرامش بر مرزهای ایران و عثمانی حاکم شود اما با آزار تجار ایرانی و به تصرف درآوردن مناطق خوی و اطراف ارومیه از طرف عثمانی ها بلوای تازه ای آغاز شد. علیرضا پاشا والی بغداد در سال 1255 ه- ق به محمره (خرمشهر) حمله برد و آن شهر را غارت کرد بنابراین محمد شاه تصمیم گرفت وزیر مختار خود مشیر الدوله را به دربار عثمانی بفرستد اما مشیر الدوله به خاطر بیماری اش نتوانست به...

ادامه مطلب

 خدمات امیرکبیر در 39 ماه زمامداری

خدمات امیرکبیر در 39 ماه زمامداری

امیرکبیر در کشور ما سه سال در راس دولت بوده است. معلوم می شود سه سال وقت خیلی زیادی است. همه کارهایی که امیرکبیر انجام داده و همه خاطرات خوبی که تاریخ و ملت ما از این شخصیت دارد محصول سه سال است. بنابراین چهار سال وقت کمی نیست وقت خیلی زیادی است به شرط این که از همه این وقت به نحو درست استفاده شود.” کشورمان مردان بزرگی را به جامعه تقدیم کرده است که با زمان اندکی که در اختیار داشته اند توانسته اند...

ادامه مطلب

 تنها امیرکبیر بود که در خلیج فارس تسلیم مطامع بیگانگان نشد

تنها امیرکبیر بود که در خلیج فارس تسلیم مطامع بیگانگان نشد

 با فتح قسطنطنیه در سال 857 قمری (1453 میلادی) و فتوحات دیگری که نصیب عثمانیان شد و تضاد و کشمکشی که در پی آن طی سه قرن حکومت ترکمانان و صفویان در ایران به وجود آمده راه های تاریخی تجارت شرق و غرب دچار ناامنی و اغتشاش شد، از این رو بازرگانان اروپایی و ماجراجویان مغرب زمین به دنبال راه های جدید، پس از کشف دماغه امیرنیک، سرانجام خود را به خلیج فارس رساندند تا از آن طریق ابریشم، ادویه و دیگر کالاهای شرقی...

ادامه مطلب

 نقش انگلیس در عزل و قتل میرزاتقی‌خان امیرکبیر

نقش انگلیس در عزل و قتل میرزاتقی‌خان امیرکبیر

  میرزاتقی‌خان امیرکبیر، صدراعظم بزرگ عصر ناصری از رجال برجسته، آزادیخواه و اصلاح‌گر تاریخ معاصر ایران بود. امیرکبیر یکی از پایه‌های اصلی مبارزه با استعمار و استثمار در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید. وی همواره سدی در مقابل مطامع دول روس و انگلیس بود و مانع از رسیدن آنان به اهداف شومشان می‌شد. بنابراین بررسی زوایای شخصیتی امیرکبیر و عملکرد او در برخورد با دول استعمارگر و نقش این...

ادامه مطلب

دبیری که صدراعظم شد

دبیری که صدراعظم شد

میرزاتقی‌خان امیرکبیر نامی است که از تاریخ معاصر ایران زدوده‌شدنی نیست و بخشهای مهمی از تاریخ معاصر ایران با نام این صدراعظم شهید عجین شده است. سه‌چیز در امیرکبیر وجود داشت که برای تاریخ ایران نقطه عطف محسوب می‌شد و تاثیر زیادی بر روزگار ایرانیان گذاشت: اول اینکه او از طبقه‌ای فرودست جامعه به بالاترین منصب غیرموروثی در ایران رسید و سرسلسله کسانی قرار گرفت که در سالهای بعد از او با دست...

ادامه مطلب