روسیه تزاری
ثقة الاسلام تبریزی و روسیه تزاری

به بهانه سالروز شهادت

ثقة الاسلام تبریزی و روسیه تزاری

  میرزا علی‌آقا ثقة الاسلام فرزند حاج میرزاموسی ثقهالاسلام، در ماه رجب سال 1277 ق در تبریز دیده به جهان گشود و زیر نظر و مراقبت پدر به تحصیل علوم شرعی و مشی در طریقه روحانیت کوشید. پس از آنکه علوم مقدماتی فارسی وعربی را آموخت، ازدواج نموده به سال 1300 ق با همسر خود به عتبات عالیات رهسپار شد و در حوزه درس شیخ محمد‌حسین فاضل اردکانی و شیخ زین‌العابدین مازندرانی به تکمیل معارف اسلامی پرداخت تا به...

ادامه مطلب

توپهای روسی در بلوای سال 1326 ( قمری ) تبریز

توپهای روسی در بلوای سال 1326 ( قمری ) تبریز

توپهای روسی در بلوای سال 1326 ( قمری ) 1287 شمسی  تبریز

ادامه مطلب