برج آزادی
   تاریخچه برج آزادی

تاریخچه برج آزادی

میدان آزادی که وسعتی در حدود ۱۵ هزار مترمربع دارد همان میدانی است که پذیرای تجمعات مردمی سال 1357 به مناسبت استقبال از امام خمینی به هنگام بازگشت از پاریس به تهران بود و همان منجر به سرنگونی حکومت پیشین انجامید. در وسط این میدان برج شهیاد بنا شده بود که در ۲۴ دیماه ۱۳۵۰ با نام برج شهیاد به بهره برداری رسید. محمدرضا پهلوی در اواخر دهه سی ، هنگام سخن گفتن از پیشرفت‌‌های ایران به دروازۀ «تمدن...

ادامه مطلب