بدرالزمان قریب
درگذشت بانویی فرهیخته  استاد تاریخ و ادبیات معاصر

درگذشت بانویی فرهیخته  استاد تاریخ و ادبیات معاصر

زندگی‌نامه بدرالزمان قریب

بدرالزمان قریب، به عنوان پژوهشگر ‌فرهنگ و زبان‌های باستانی این مرز و بوم شناخته می‌شد که خدمات فرهنگی ارزنده بر قله افتخارات کشور افزوده است. او علاوه بر تحصیل علوم دینی، کتاب‌هایی را نیز درباره ادبیات فارسی و عربی و همچنین تاریخ ادبیات و خطاطی نوشته از خود برجای گذاشته است. او پس از سال ها تألیف و نگارش کتاب های مختلف و تلاش برای احیای آثار برجای مانده از ایران باستان، سرانجام...

ادامه مطلب