آیت الله شهید محمد صدوقی
گزارش ساواک درباره فعالیت های انقلابی شهید صدوقی

گزارش ساواک درباره فعالیت های انقلابی شهید صدوقی

مجموعه چهار سند درباره فعالیت های مبارزاتی شهید آیت الله محمد صدوقی را در اینجا ملاحظه می کنید : آیت الله شیخ محمد صدوقی در سال 1327 (قمری) در یزد چشم به جهان گشود. نسب ایشان به فقیه جلیل‌القدر شیعه شیخ صدوق می‌رسد. وی در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد و تحت سرپرستی میرزا محمد کرمانشاهی پسرعموی خویش به تحصیل علوم پرداخت و در سال 1349 (قمری) به قم عزیمت و در درس حاج شیخ عبدالکریم حائری شرکت نمود....

ادامه مطلب