قانون تغییر لباس
چرا پهلوی اول بر تغییر پوشش اصرار داشت؟

چرا پهلوی اول بر تغییر پوشش اصرار داشت؟

در پس کلاه برداشتن و کلاه‌گذاری بر سر ملت ایران چه می‌گذشت؟

: با روی کار آمدن مجلس هفتم ، در ۱۴ مهر‌‌ 1307 با وجود تمایل شدید دولت به خصوص شخص رضا شاه به تصویب طرح متحدالشکل کردن لباس، برخی نمایندگان به تنظیم طرحی در ۴ ماده پرداختند و در یکم آذر‌‌ همان سال این طرح را به مجلس ارایه دادند. طرح متحدالشکل شدن لباس ذکور در پانزدهمین جلسه مجلس به صورت دو فوریت در دستور کار قرار گرفت و به دلیل حساسیت موضوع ابتدا دو فوریت آن در چهارم  دی ۱۳۰۷ به تصویب...

ادامه مطلب

تصویری از مردم کوچه و بازار تهران در سال 1304

تغییر اجباری پوشش زنان و مردان ایرانی

تصویری از مردم کوچه و بازار تهران در سال 1304

بی هویت سازی فرهنگی از طریق تغییر لباس

تصویری از مردم کوچه و بازار تهران در سال 1304 سه سال پیش از اجرای قانون ضد فرهنگی لباس متحد الشکل وارداتی که به بهانه مدرن سازی تلاش کردند هویت ملی ایرانیان را هدف قرار دهند . کلیه مردان اهل ایران مجبور شدند عمامه و کلاه‌های سنتی خود را با کلاه پهلوی جایگزین کنند. دو سال پس از آن در اسفند ۱۳۰۸ خورشیدی استفاده از لباس‌های سنتی (قبا، شال، عبا، پوستین، عمامه و نظیر آن) برای کلیه پسران و مردان...

ادامه مطلب