دادگاه
ده قاب منتشرنشده از دادگاه خسرو گلسرخی

ده قاب منتشرنشده از دادگاه خسرو گلسرخی

خسرو گلسرخی، شاعر و نویسنده مارکسیست در سال ۵١ همراه با یازده نفر دیگر به اتهام توطئه برای گروگان گیری خانواده سلطنتی پهلوی دستگیر شد. ‌ ‌زمستان ۵٢ دو جلسه دادگاه این گروه برگزار و از تلویزیون پخش شد. دفاعیات حماسی گلسرخی در دادگاه و اظهار ارادتش به امیرالمومنین(ع) و امام حسین (ع) باعث شد آن دادگاه و حتی آن گروه به گروه گلسرخی معروف شود. سخنانی که گرچه التقاطی بود، اما  در فضای استبدادزده‌ی...

ادامه مطلب

جزئیات دادگاه عامل دستگیری امام خمینی در سال ۴۲

محاکمه محمدجوادغفاری عامل دستگیری امام خمینی

جزئیات دادگاه عامل دستگیری امام خمینی در سال ۴۲

روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۵۸ روزنامه کیهان جزئیات دادگاه محمدجواد غفاری عامل دستگیری امام خمینی در سال ۴۲ را منتشر کرد، بخش‌هایی از دادگاه که مربوط به دستگیری امام در سال ۴۲ بود به شرح زیر است: نماینده دادستان: از آقای غفاری متهم ردیف اول می‌خواهم این سوال را جواب بدهند که ماموریت ویژه‌ای که در سال ۴۲ در قم داشتند چه بود؟ ایشان به مناسبت کوشش در انجام آن ماموریت ویژه تشویق شده‌اند. محمدجوا...

ادامه مطلب