رهبر مخالفان مصدق در مجلس شانزدهم
جمال الدین امامی خویی تحکیم کننده حکومت شاه

سناتور خدمتگزار انگلیس

جمال الدین امامی خویی تحکیم کننده حکومت شاه

جمال الدین امامی خویی فرزند حاج میرزا یحیی امام جمعه خوی‌، در سال 1281 شمسی در خوی به دنیا آمد. تحصیلاتش را در رشته حقوق در اروپا تکمیل نمود و در شهرهای بروکسل و پاریس به تحصیل پرداخت‌. پس از بازگشت به ایران به استخدام وزارت مالیه درآمد. مدتی رییس اداره اتومبیل و سپس رییس اداره باربری و بعد بازرس وزارتخانه مذکور شد. پس از شهریور 1320 به اتفاق تنی چند از جمله علی دشتی‌، فرج الله بهرامی و ابراهیم...

ادامه مطلب