تعلیم و تربیت
دانش آموزان یکی از مدارس وابسته به جامعه تعلیمات اسلامی در تهران

دانش آموزان یکی از مدارس وابسته به جامعه تعلیمات اسلامی در تهران

عکس دانش آموزان و مسئولین دبستان حسینی شماره 15 وابسته به جامعه تربیت اسلامی واقع در میدان شکوفه خیابان دلگشای تهران. درسالهای تاریک رژیم ستمشاهی ، حکومت تلاش می کرد تا تار و پود اسلام را از جامعه ایرانی ، و از قلوب مردم خارج کند و استعمار و استثمار را حاکم نماید. در آنروزهایی که بیم آن می رفت فحشا و فساد دست بر گریبان اقشار جامعه ، ندای ملکوتی نادیان حق را ، در همهمه شیطانی خود خنثی سازند ، مردانی با...

ادامه مطلب