دانش آموزان یکی از مدارس وابسته به جامعه تعلیمات اسلامی در تهران


دانش آموزان یکی از مدارس وابسته به جامعه تعلیمات اسلامی در تهران
عکس دانش آموزان و مسئولین دبستان حسینی شماره 15 وابسته به جامعه تربیت اسلامی واقع در میدان شکوفه خیابان دلگشای تهران.

درسالهای تاریک رژیم ستمشاهی ، حکومت تلاش می کرد تا تار و پود اسلام را از جامعه ایرانی ، و از قلوب مردم خارج کند و استعمار و استثمار را حاکم نماید. در آنروزهایی که بیم آن می رفت فحشا و فساد دست بر گریبان اقشار جامعه ، ندای ملکوتی نادیان حق را ، در همهمه شیطانی خود خنثی سازند ، مردانی با عزمی راسخ و قلوبی سرشار از بیم و امید ، بمنظور استحکام بخشیدن به پایه های علم و معرفت ، در سایه ی آموزه های قرآنی، مدارساسلامی را بنیان گذاشتند که یکی از نمونه های آن جامعه تعلیمات اسلامی بود. این جامعه توسط حجت الاسلام عباسعلی اسلامی با کمک آقایان محمد فولادی ، حسین میرخان ، ابوالقاسم میزایی ، محمد رضا رجایی و عبدالحسین یوسف زاده بنیان نهاده شد.