رسانه های خارجی
بازخوانی تحلیل رسانه‌های خارجی درباره جانشینی امام خمینی

بررسی موضع گیری رسانه های غیر ایرانی درباره رهبری آیت الله خامنه ای

بازخوانی تحلیل رسانه‌های خارجی درباره جانشینی امام خمینی

رسانه‌های خارجی و به‌ویژه بنگاه‌های خبری و تحلیلی غربی، پس از گذراندن یک غافلگیری بهت‌آور از تصمیم‌گیری سریع و دقیق مجلس خبرگان رهبری، مسیر تردیدافکنی را در پیش گرفتند که رئوس این تردیدها و شبهات، که عمدتاً به تشکیک در قانونیت، شرعیت و مقبولیت انتخاب سال 68 خبرگان رهبری مربوط می‌شد، طی سال‌های آینده هم به کرات ادامه پیدا کرد. پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ عزل آیت‌الله...

ادامه مطلب

15 خرداد از‌ دیدگاه‌ رسانه‌های‌ خارجی

15 خرداد از‌ دیدگاه‌ رسانه‌های‌ خارجی

از انکار واقعیت ها تا اذعان به جنایات

ایـن مقاله می‌کوشد واکنش رسانه‌های خارجی اعم‌از خبرگزاریها و مطبوعات را نسبت‌ به‌ قیام پانزده خرداد بررسی و دیـدگاههای آنها را تجزیه و تحلیل کند.چرا که‌ بررسی واکنشهای‌ رسانه‌های خارجی‌ تاکنون‌ به‌طور مـستقل مدنظر قرار نگرفته؛بـویژه بـا اتکا به اسناد،مدارک و منابعی که برای نخستین بار مورد استفاده قرار گرفته‌اند. معمول آن است که رسانه‌ها بیانگر دیدگاههای سیاسی...

ادامه مطلب

انعکاس قیام مردم در 15 خرداد 1342 در رسانه های خارجی

انعکاس قیام مردم در 15 خرداد 1342 در رسانه های خارجی

بررسی مطبوعات و خبرگزاریهای خارجی نشان می‌دهد که مـحتوای اخـبار آنها از جهتی‌ منعکس کننده جنایات‌ رژیم‌ شاه‌ و قتل عام مردم بی‌گناه بود‌؛مردمی‌ که‌ حق اعتراض از آنان گرفته شده بود؛که به نوبه خود استبداد و خودکامگی حکومت پهلوی را در اذهـان مـردم دنـیا متبادر‌ می‌کرد‌.اما‌ این رسـانه‌ها در تـجزیه و تـحلیل اوضاع،بسان مطبوعات‌ داخلی‌ به حمایت از شاه و لوث کردن...

ادامه مطلب