عصر پهلوی
مطبوعات در ایران از پیدایش تا پیروزی انقلاب اسلامی

تاریخ مطبوعات در ایران در فاصله سالهای 1215 تا 1357

مطبوعات در ایران از پیدایش تا پیروزی انقلاب اسلامی

دلایل و شیوه های سانسور در مطبوعات دوره پهلوی

 ازهنگامى که میرزا صالح شیرازى در سال 1215 ش نخستین روزنامه ایرانى را با عنوان «اخبار وقایع دارالخلافه تهران» منتشر نمود، صفحات و اوراق مطبوعات ایرانى مملو از حوادث و مطالب تلخ و شیرین، مترقى و مرتجع، دینى و ضد دینى، ارزشى و ضد ارزشى، اخلاقى و ضد اخلاقى، انقلابى و ضد انقلابى بوده است. مطبوعات و روزنامه‌ها به عنوان ابزار حکومت با همزاد خود یعنى اداره سانسور پا به عرصه حیات نهاد و تا...

ادامه مطلب

سیاست‌های جنسی و جنسیتی که در دوران قاجار و پهلوی اجرا شد

سیاست‌های جنسی و جنسیتی که در دوران قاجار و پهلوی اجرا شد

 این کتاب پژوهشی است که با عنوان «باستان‌شناسی سیاست‌های جنسی و جنسیتی در پایان عصر قاجار و دوره پهلوی اول» به کوشش لیلا پاپلی یزدی و مریم دژم‌خوی با گردآوری چندین مقاله مشترک از عمران گاراژیان، سید حسن موسوی شرقی و گوهر سلیمانی رضاآباد از مجموعه سپهر زنان نشر «نگاه معاصر» وارد بازار کتاب شده است.  بنا بر آنچه در این کتاب آمده تغییر شگرفی که عصر پهلوی را از عصر قاجار جدا...

ادامه مطلب