روستا
انقلاب اسلامی و نقش مهاجران از روستاها به شهرها

انقلاب اسلامی و نقش مهاجران از روستاها به شهرها

  سیاست اصلاحات ارضی در دوره محمدرضا پهلوی همچون بوم‎رنگی بود که سرانجام به سوی پرتاب‌کننده آن بازگشت و در سقوط این رژیم نقش مهمی ایفا کرد. نگارنده در این مقاله سعی دارد به بررسی مهاجرت روستائیان به شهرها به ویژه پایتخت در اثر اصلاحات ارضی و نقش آن در سقوط رژیم پهلوی بپردازد.   تاریخچه‌ای از اصلاحات ارضی [1] انقلاب مشروطه به عنوان یک خیزش اجتماعی توسط طبقه متوسط شهری هر چند در سهیم...

ادامه مطلب