پرواز انقلاب
آیا کریم دستمالچی پرواز انقلاب را بیمه کرده بود؟

آیا کریم دستمالچی پرواز انقلاب را بیمه کرده بود؟

:  درچهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، شبکه جریان سازی خبری که از سوی منابع خارجی با کمک عناصر داخلی پشتیبان آنها بر روی توئیتر به تحریف تاریخ مشغول هستند ، گزارش غلطی را که سه سال پیش منتشر شده بود، مبنا قرار دادند تا چنین القاء کنند  «کریم دستمالچی  برای اقامت امام در پاریس خانه خریده و پول بیمه هواپیمای حامل امام خمینی به تهران را پرداخته است.» جالب آنکه عکس منتشر شده نیز در این...

ادامه مطلب