شهید آیت الله محمد باقر صدر
نامه شهید آیت الله محمد باقر صدر به شاپور بختیار

نامه شهید آیت الله محمد باقر صدر به شاپور بختیار

نامه شهید آیت الله سید محمدباقر صدر به بختیار درباره محکومیت بستن فرودگاه مهرآباد برای جلوگیری از بازگشت امام خمینی به ایران . این نامه در بهمن 1357 توسط مرحوم آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، شاگرد آیت الله شهید صدر به فارسی بازنویسی شد. متن نامه: جناب آقای دکتر بختیار به نمایندگی از مرجعیت و علمای نجف اشرف، اقدام شما در بستن فرودگاه‌های کشور را در زمانی که آیت‌الله العظمی خمینی قصد بازگشت به...

ادامه مطلب