پوشش و لباس
تغییر لباس و قیام مردم تبریز (1307 ش / 1347 ق) بخش دوم

تغییر لباس و قیام مردم تبریز (1307 ش / 1347 ق) بخش دوم

تاریخ قیام تبریز بـه نام خداوند‌ بخشایندهء بخشایشگر گرچه نگارنده که هنوز نوزده ورق تمام از صفحات کتاب هستی را طی نکرده است،اقتضای‌ سـنش اجـازه نـمی‌دهد که خویشتن را در عداد کسان مستقل الفکر شمرده و درباره‌ مسائل‌ مهمه‌ ابـراز نـظریات نماید ولی محض تمهید لازم می‌داند که در خصوص این انقلاب مهم‌ تاریخی آنچه به نظر تامش مـی‌آید بـا پوزشـ‌خواهی از خوانندگان گرامی...

ادامه مطلب

تغییر لباس و قیام مردم تبریز (1307 ش / 1347 ق) بخش نخست

تغییر لباس و قیام مردم تبریز (1307 ش / 1347 ق) بخش نخست

درآمد در پژوهشهای تاریخی بـه‌ویژه تاریخ معاصر ضمن آنکه جزئیات بسیاری از چگونگی‌ وقوع‌ حوادث وجود دارد‌ منابع‌ متعددی هـم مورد استفاده قرار مـی‌گیرد.عـلاوه بر شیوه متداول‌ کتابخانه‌ای،تحقق میدانی یا انجام مصاحبه با دست‌اندرکاران و صحنه‌گردانان حوادث و تحقیق آرشیوی و مطالعه و پژوهش بر روی اسناد هم متداول گشته است‌.در کنار این شیوه‌های‌ تحقیق برای روشن کردن جـزئیات...

ادامه مطلب