حکومت پهلوی
مساجد سنگر مقاومت در دوران انقلاب اسلامی

مساجد سنگر مقاومت در دوران انقلاب اسلامی

در دوران مبارزات مردم ایران علیه رژیم شاه ، مساجد به عنوان پایگاه مردمی برای مقابله با نیروهای امنیتی و سرکوبگر شاه بشمار می رفتند . در این عکس نیروهای موسوم به گارد در حال سرکوب دو تن از تظاهر کنندگان در برابر مسجد سپهسالار (شهید مطهری) تهران دیده می شود.

ادامه مطلب