علی شایگان
زندگی و زمانه علی شایگان

زندگی و زمانه علی شایگان

سید علی شایگان متولد دهم  اسفند ۱۲۸۱ خورشیدی در شیراز ، فرزند سید هاشم مولی رهی شیرازی پس از پایان تحصیلات متوسطه مدتی به آموزگاری پرداخت و ی همچنین یک دوره کامل فقه و اصول و حکمت را نزد اساتید زمان خود آموخت. بعدها پس از گذراندن دوره مدرسه عالی حقوق به فرانسه رفت و در سال ۱۳۱۳ با اخذ درجه دکترای حقوق به ایران بازگشت و به سمت دانشیاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران رسید و پس از مدتی هم توسط رئیس...

ادامه مطلب

حکم دادگاه دکتر حسین فاطمی

حکم دادگاه دکتر حسین فاطمی

پاییز سال 1333 دکتر حسین فاطمی و دو هم‌پرونده‌ای او –دکترعلی شایگان و مهندس احمد رضوی- محاکمه می‌شوند. مهرماه دادگاه بدوی و آبان‌ماه دادگاه تجدیدنظر برگزار و دکتر فاطمی به اعدام و دونفر دیگر به حبس ابد محکوم می‌شوند. بر اساس این حکم، سحرگاه 19 آبان دکتر فاطمی تیرباران شد. موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی برای نخستین بار تصاویر رای صادره این دو دادگاه را به شرح ذیل منتشر می‌کند: رای دادگاه عادی...

ادامه مطلب