حبیب الله عسگراولادی
مصاحبه مرحوم حبیب الله عسگراولادی درباره تبعید امام خمینی و تاثیر آن بر پیروزی انقلاب اسلامی

مصاحبه مرحوم حبیب الله عسگراولادی درباره تبعید امام خمینی و تاثیر آن بر پیروزی انقلاب اسلامی

: فقید سعید، حاج حبیب الله عسگراولادی، از سابقون مبارزات استعمارستیزانه معاصر در ایران بود که پیشینه فعالیتهای او به دوران نهضت ملی باز می گشت. وی  پس از آغاز نهضت امام خمینی، دور جدیدی از مبارزات خویش را آغاز و در ساماندهی اعتراضاتِ پیش از تبعید رهبرکبیر انقلاب، نقشی مؤثر داشت. او در جریان اعدام انقلابی حسنعلی منصور، در آغاز به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم گشت که پس از تحمل سالها زندان و...

ادامه مطلب