امامی کاشانی
درباره نقش و تاثیرگذاری آیت الله تسخیری

درباره نقش و تاثیرگذاری آیت الله تسخیری

: در مصاحبه پیش رو با آیت‌الله محمد امامی کاشانی به مناسبت چهلمین روز درگذشت آیت‌الله محمدعلی تسخیری به بررسی تاریخچه و معدلی از فعالیت‌های فرهنگی پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران پرداخته شده است که در اینجا بازنشر می گردد.   ***** مرحوم تسخیری یک‌تنه، کار یک سازمان را انجام می‌داد!  روزهایی که بر ما می‌گذرد، تداعی‌گر چهلمین روز رحلت زنده‌یاد آیت‌الله محمدعلی...

ادامه مطلب

سخنرانی آیت الله امامی کاشانی در سال 1350 دراعتراض به  برگزاری جشنهای 2500 ساله

سخنرانی آیت الله امامی کاشانی در سال 1350 دراعتراض به برگزاری جشنهای 2500 ساله

سخنرانی آیت الله امامی کاشانی در سال 1350 در اعتراض به برگزاری جشنهای 2500 ساله: در مملکتی که این همه گرسنه باشند، احتیاج نیست یک چنین میهمانی‌هائی داده شود

ادامه مطلب