شهید ستاری
دلایل عمدی بودن حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران

دلایل عمدی بودن حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران

شهید ستاری: ما به شدت معتقدیم این کار عمداً انجام گرفته و جنایت بی پاسخ باقی نمی ماند : سرتیپ منصور ستاری فرمانده وقت نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 13 تیرماه 1367 و در مصاحبه با خبرنگاران به شرح دلایل عمدی بودن حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس پرداخت، که متن این مصاحبه به حضورتان تقدیم می گردد: فرمانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر امروز در مصاحبه با...

ادامه مطلب